گروه پیش رو تبدیل به کانال شده و در آن مشاوره بصورت رایگان و غیر رایگان در یک ساعت برای هرنفر داده میشه باید با ادمین مشاوره هماهنگی کنید و وقت بگیرید تا نوبت دهی بشه


ورود به کانال