گروه های مذهبی در تلکرام زیاد شدن اما مشاوره دینی رایگان تلگرامی که واقعی باشه و پشتبانی هن داشته باشه تعدادش کمه و ما نمیتونیم بیش از تعدادی که میبینیم قضاوت کنیم•
بگذریم!
اگه دوست داری عضو گروه مشاوره جمعی بشی و گروهی مشاوره بگیری بیا گروه وبعدش با مشاور اصلی گروه مشاور خصوصی بصورت تلفنی یا تلگرامی میگیری.
اول بیا تو کانال اونجا لینک گروه