در کانال مشاوره و روانشناسی مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر می‌خوانید:


مشاوره روانشناسی در زمینه‌های:

ازدواج و مهارت‌های زندگی، اختلالات جنسی و زناشویی، تربیت کودکان، وسواس، استرس، مشاوره تحصیلی و … همچنین بصورت روزانه مطالب آموزشی در کانال قرار داده خواهد شد.

علاوه بر این گروه مشاوره جمعی هم لینک آن در کانال وجود داره

Telegram.me/zbartarblogir